google-site-verification=EsxKhVqJjKBrRQdIXifMpSWDHifBPWRYJp0x0MrMGtE


Vejbystrands Massage arbetar för en bättre hälsa och välbefinnande

både för företag och för den privata kunden.

Som diplomerad massageterapeut utformar jag en individuellt anpassad behandling
utifrån dina behov och önskemål.
Genom massage löses muskelspänningar upp och därigenom kan arbetsskador förhindras.
Många har stillasittande arbete och utför monotona rörelser vilket kan ge besvär i muskler och leder.

En positiv effekt av massage är att stresshormonerna i kroppen sänks vilket medför
en ökad trivsel och kreativitet på arbetsplatsen.